Your location > Home > Contact

Contact us 


Headquarters addressDeqiang Biology Co.,Ltd.

Address:No.18,Dalian St.,Hapingluzhongqu,Harbin Development Zone,Harbin,China
The riding route:by 371, 338, 348 to get off the road in Dalian
TEl:0451-86811820
Fax:0451-86811820
Zip code:150060
E-mail:deqiangshengwu@163.com